Arxiu amb els continguts del control del 5/5/11

Recordatori dels tipus d’indústries: Quins factors de localització industrial són més importants en cadascuna d’aquestes activitats industrials?