A través d’aquestes imatges intentarem sintetitzar les idees més importants d’aquest documental i relacionar-les amb el qüestionari anterior per a classificar-les amb el apartat corresponent.