Si no podeu reproduir directament el vídeo aquí, cliqueu a l’enllaç següent Barraques.La ciutat oblidada.

Amb l’ajuda d’aquest documental volem estudiar alguns aspectes tractats al tema de població i d’altres que anirem veien al tema de poblament:

POBLACIÓ. Els moviments migratoris interns a Espanya durants els anys 50 i 60 del segle XX. Procedència dels immigrants que arribaven a Barcelona. Causes dels moviments migratoris. Condicions de vida i de treball en el lloc de destinació. Beneficis i inconvenients per a la ciutat de Barcelona provocats per aquesta arribada d’immigrants.

POBLAMENT. La localització dels barris de barraques al plànol de Barcelona. Tipus d’habitatges i condicions de vida als barris de barraques. Diferències entre els diferents barris de barraques que apareixen al documental pel que fa a equipaments i serveis com l’educació i l’assistència sanitària. Aparició dels barris obrers a la perifèria de Barcelona. Paper de les AAVV (Associacions de veïns-es) en l’obtenció de millores per al barri.

Sobretot, no us oblideu de parar especial atenció a les reflexions finals dels i de les protagonistes. Tant Julia Aceituno com Agustí Mataró ens “regalen” unes reflexions molt valuoses quan comparen el que ells-es van viure amb la situació actual, tant parlant de les condicions de vida als barris com tractant el tema de la immigració.