En un mapa mut polític dels estats d’Europa fes les següents activitats:

Activitat 1: Posa el nom dels 27 països membres de la UE (pàg. 53 del llibre). Escriu els noms en color negre i lletra majúscula.

Activitat 2: Acoloreix els països membres segons l’any d’incorporació a la UE:

 • Països fundadors. 1958 (color verd)
 • Països incorporats entre 1973 i 1986 (color groc)
 • Països incorporats entre 1990 i 1995 (color vermell)
 • Països incorporats a partir del 2000. (color blau)

Activitat 3: Situa les ciutats que són seu d’organismes europeus:

 1. Parlament europeu (Estrasburg)
 2. Comissió europea (Brussel.les)
 3. Tribunal europeu de justícia (Luxemburg)
 4. Banc central europeu (Fràncfort)

Activitat 4: Fes la llegenda de tots els recursos emprats en fer aquest mapa (tipus de lletres i colors)

Activitat 5: Explica al teu dossier el significat de les sigles següents: CECA, CEE, FEDER, FEOGA, PAC.

Activitat 6: Ordena en un eix cronològic els següents esdeveniments

 • Signatura del Tractat de Maastricht
 • Creació de la CECA
 • Tractat de Roma
 • L’euro es converteix en la moneda de dotze membres de la UE.

Activitat 7: Explica la importància dels tractats de Roma i de Maastricht.