1. Defineix agricultura
  2. Quan i on es va produir la Revolució agrícola?
  3. Explica les conseqüències de la Revolució agrícola
  4. Esquema dels factors agrícoles
  5. Esquema dels elements dels paisatges agrícoles
  6. Característiques de l’agricultura de plantació
  7. Problemes de l’agricultura de plantació.
  8. Característiques i varietats de l’agricultura tradicional
  9. Característiques de l’agricultura de mercat.
  10. Conseqüències de l’agricultura de mercat.