Índex:
1.Introducció (Giselle, Anabel, Jessica i Hanan)
2.Objectius i evolució de l’assetjament (Claudia, Rebeca, Janice, Ariadna
3.Tipus d’assetjament escolar
1.Bloqueig social (Xavi, Gemma, Wilbert i Iris)
2.Ostigament
3.Manipulació
4.Coacció (Gemma B., Jenny i Nerea)
5.Exclusió
6.Intimidació (Ruben, Max i Dani)
7.Agressions
8.Amenaces
4. Prevenció (Óscar, Christian, Alejandro, Albert)