Valoració del projecte

Un cop finalitzat el projecte crec que ha estat una bona eina per tal de recollir activitats, recursos i idees útils per treballar la competència digital amb l’alumnat. De la mateixa manera tot el procés ha estat molt útil per aprendre a utilitzar aplicacions i enriquir-me jo mateixa. Tot i que els fòrums no formen part d’aquest projecte voldria fer-ne referència ja que és un punt de trobada amb els companys que ajuda molt a enriquir-te tan amb experiències com amb aportacions i comentaris que realitza la gent que està al capdavant d’una aula amb unes característiques similars a les meves. En aquesta linea potser he trobat a faltar compartir el bloc amb els companys. Potser no amb tots per sí amb 3 o 4 en cada article, de fet aquest sistema ja funciona en algun altre curs i és molt enriquidor.

Per tant la valoració que faig del meu projecte i del curs en general és molt positiva ja que ha estat molt enriquidor.

 

 

Creem vídeos amb VivaVideo

El VivaVideo és una app per a android que permet tant gravar com editar vídeo.

Permet retocar la imatge ampliant-la, ficar filtres, unir diferents vídeos, tallar-los, etc.

Pots afegir música i jugar amb el volum del vídeo i de la música.

Es poden fer transicions entre diferents vídeos o fotografies.

Pots afegir text i stikers (n’hi ha força i també te’n pots descarregar). Això  pot ser molt motivador per als alumnes.

També  es pot fer més senzill posant un tema i ell sol et posa efectes i música.

És un editor que et permet fer força coses de manera senzilla i intuïtiva i a la vegada amb poc pes. Però  és poc precís si es vol fer alguna cosa més elaborada.

Es pot fer anar amb alumnes de CM i CS per  començar a editar vídeo amb força opcions.

Un exemple és aquest. Els nens i nenes de P5 ens expliquen el que em aprés dels peixos.

 

Fem de robots

 1. Introducció i justificació (del context, l’alumnat, la matèria, l’àrea principal i les relacionades, etc.)

La proposta didàctica que proposo va dirigida als alumnes d’educació infantil d’una escola rural. A l’aula hi ha 19 alumnes de P3, P4 i P5. Es duria a terme dins de l’hora de tallers en el taller de robòtica, ja que en aquesta hora disminueix força la ràtio que queda  en 3 grups de 6-7 alumnes. Es tracta de treballar amb les BEE BOTs

Tot i que a infantil tot està molt globalitzat aquesta proposta se centraria més en les àrees de descoberta d’un mateix per la lateralitat com pel pensament computacional i de llenguatge matemàtic per la seqüenciació d’ordres del pensament computacional..

El pensament computacional és un procés que es generalitza una solució per problemes de solució oberta. Els problemes de solució oberta, fomenten respostes completes i significatives basades en múltiples variables, que requereixen l’ús de la descomposició, la representació de dades, la generalització, el ​​modelatge i d’algoritmes que es troben en el pensament computacional.  Així mateix és treballa l’espera en contra de la immediatesa i l’acceptació de la frustració.

 

 1. Capacitats i Objectius didàctics
CAPACITATS OBJECTIUS DIDÀCTICS
Progressar en el coneixement i domini del seu cos, en el moviment i la coordinació, tot adonant-se de les seves possibilitats.

 

·         Moure’s segons les ordres donades per un altre company.

·         Posar els dos peus en un cèrcol.

·         Girar cap a un costat i cap a l’altre.

Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i anar-se formant una imatge positiva d’ell mateix i dels altres.

 

·         Acceptar la frustració.

·         Valorar positivament l’assoliment dels objectius.

·         Acceptar l’ajuda dels companys.

Pensar, crear, elaborar explicacions i iniciar-se en les habilitats matemàtiques bàsiques. ·         Pensar una possible solució i reelaborar-la si aquesta no és correcta.

·         Seqüenciar ordres.

·         Experimentar amb les relacions espacials.

Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions de comunicació habituals per mitjà dels diversos llenguatges. ·         Comunicar al companys els que es vol fer per arribar a acords (P5).
Observar i explorar l’entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de curiositat i respecte i participar, gradualment, en activitats socials i culturals. ·         Relacionar els animals amb les seves cries.
Comportar-se d’acord amb unes pautes de convivència que el portin cap a una autonomia personal, cap a la col·laboració amb el grup i cap a la integració social.

 

·         Saber esperar el seu torn.

·         Aixecar la mà per fer les seves intervencions.

 

 1. Continguts d’aprenentatge

 

 • Moviment concret i pautat.
 • Un costat i cap a l’altre.
 • La frustració.
 • L’assoliment dels objectius com a element positiu.
 • Acceptació de l’ajuda dels companys.
 • Aportació de
 • Seqüenciació d’ordres.
 • Experimentació amb les relacions espacials.
 • Comunicació amb els companys (P5).
 • Els animals i les seves cries.
 • Esperar del seu torn.
 • Normes de convivència: aixecar la mà per fer les seves intervencions.
 1. Seqüència d’activitats (activitats, temps, espai, organització social, recursos, etc.)

ACTIVITAT 1: FEM DE ROBOTS.

Amb cèrcols al terra un nen fa de robot i l’altre el guia. Per fer-ho hi haurà dos graus de dificultat.

– En el primer el nen que dona les ordres només donarà les ordres i el nen que fa de robot les obeirà desprès de cada orde.

– El segon grau de dificultat serà que el nen/a que dona les ordres primer les ha de pensar  i representar amb les targetes i després les dirà totes alhora al company que fa de robot per tal de comprovar si es correcte.

 

ACTIVITAT 2: FEM UN LABERINT

Per parelles, farem un laberint. Per fer-ho utilitzarem peces de construcció i un quadricula  plastificada amb quadrats de la mateixa distancia que es mou la bee bot. Després rotarem i anirem al grup de la vora per veure si podem resoldre els laberint, en aquesta activitat ja amb les bee-bots.

 

ACTIVITAT 2: FEM UN LABERINT

En aquesta activitat introduïm continguts que ja no són propis de la robòtica com són les cries dels animals.

Amb una làmina quadriculada hi ha els animals. En un dau les cries. L’alumne tira el dau ha d’identificar la cria i situar-la a la làmina. Un cop l’ha localitzat a de fer desplaçar la bee bot fins arribar a sobre de la mare.

Podem graduar la dificultat posant caselles per on no es pot passar.

 

 1. Criteris i pautes per a l’avaluació
CRITERIS D’AVALUACIÓ            
Es mou seguint les ordres donades.            
Entén el concepte un costat i cap a l’altre.            
Accepta la frustració. Reacciona amb ganes de tornar a provar-ho.            
Se’l veu orgullós quan assoleix els objectius .            
Accepta  l’ajuda dels companys.            
Aporta  solucions.            
Sap seqüenciar les ordres.            
Construeix un laberint            
Sap explicar el que pensa als companys (P5).            
Relaciona les cries amb la seva mare.            
Espera del seu torn.            
Aixeca la mà per fer les seves intervencions.            

 

 1. Altres aspectes.

Tot i que potser sembla que en un principi només es treballa el coneixement de la nova tecnologia (el robot) tenint en compte l’edat dels nens, estem treballant altres aspectes del currículum d’aquesta etapa. Més endavant quan ja en tenim un domini podem introduir el treball d’altres aspectes curriculars. Per tant trobo que és una tasca de redefinició, ja que a més de ser una eina motivadora per als aprenentatges, la tasca en si ens aporta un desenvolupament de capacitats que no podríem treballar d’altra manera, com la solució oberta als problemes plantejats.

La atenció a la diversitat, graduant-ne la dificultat o posant parelles de diferents nivells per obtenir èxit en l’objectiu també evita que hi hagi un indefenció apresa ja que tot  que es treballa la frustració també és facilita la consecució de l’objectiu i per tant un èxit després d’un esforç.

Sense ordinadors

Des d’un altre punt de vista opten per treballar sense ordinadors ni nova tecnologia. Els aprenentatges es basen en l’activitat física, el treball manual i la creativitat.

Des del meu punt de vista, en el terme mig radica la virtut.

Origen: http://ecodiario.eleconomista.es/cultura/noticias/7266789/01/16/El-colegio-sin-ordenadores-ni-pantallas-donde-estudian-los-hijos-de-los-empleados-de-Silicon-Valley.html

Augment dels moviments per innovar en TAC

Cada cop hi ha més interès per introduir les TAC a l’aula i fer-ho d’una marera integrada, que la tecnologia sigui l’eina per treballar el contingut curricular. En aquest trobem a mSchools.

El programa mSchools és una iniciativa de mEducation que impulsa Mobile World Capital Barcelona en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i GSMA.

mSchools ajuda a alumnes i docents a integrar les tecnologies mòbils a l’aula, el qual permet obrir noves vies d’ensenyament i aprenentatge que milloren el rendiment i l’ocupabilitat.

Són moltes les iniciatives que tenen en funcionament tal i com es pot veure en aquest article:

mSchools se suma a la tornada a l’escola ampliant continguts i iniciatives

Però crec que el més important d’aquest programa és la voluntat d’implicar a docents en aquest canvi, aprofitant les avantatges de les noves tecnologies per innovar en educació.

mSchools @ YoMo Barcelona: activitats per a fomentar un canvi en el sector educatiu

Origen: http://mschools.mobileworldcapital.com/ca/seleccio-de-noticies/

 

 

Presentació

Qui sóc jo? Jo sóc moltes coses, però….potser que ens centrem en les que aquí ens ocupen. Sóc mestra d’educació infantil de l’Escola El Timó de Sidamon, una escola d’uns 80 alumnes i que forma part de la ZER Plaurcén. Sóc tutora de 21 nens i nenes dels 3 cursos del segon cicle d’educació infantil. A més també faig de coordinadora TAC, tasca que m’ocupa molt temps ja que a més de procurar que els equips funcionin i orientar al professorat (entre altres tasques) m’agrada formar-me en aquest camp. Un exemple d’això és la participació en el curs de Competències Digitals Docents Bàsiques (CDDB).
Escrivint aquest article, m’ha vingut al cap una cançó de la Dàmaris Gelabert, Qui sóc jo? i que afegeixo a la meva presentació.