PER CONÈIXER L’ESCOLA

Esperem que gaudiu de la nostra escola!

 

La mirada dels alumnes i les seves famílies.

La nostra AMPA.

Una mica més d’informació: