Projecte gamificat

Aquí la primera activitat gamificada per al projecte que espero iniciar l’any vinent:

En aquesta sopa de lletres trobareu un missatge necessari per seguir endavant en el projecte que teniu entre mans. Busqueu el missatge amagat.

Per fer-ho cal que localitzeu a la sopa de lletres diferents paraules relacionades amb la COVID-19. A sota hi trobareu algunes definicions que us poden ser d’ajuda.

 • Proteïnes del sistema immunitari sintitzades pels LB i que tenen com una de les principals funcions marcar i facilitar el reconeixement dels microorganismes infecciosos.
 • Signe de la COVID, relacionat amb un augment de la temperatura corporal.
 • Sigles en anglès de la patologia associada al coronavirus.
 • Molècula que provoca en els limfòcits B una resposta depenent dels LT.
 • EPI utilitzat al laboratori que protegeix les mans del tècnic/a.
 • Citocina capaç d’interferir en la replicació dels virus.
 • Cèl·lula que pertany al sistema mononuclear fagocític, que rep diferents noms en funció del teixit on resideix.
 • Objecte àmpliament utilitzat que protegeix a la població de l’entrada a través de les vies respiratòries dels aerosols que contenen partícules víriques.
 • EPI utilitzat al laboratori que protegeix els ulls del tècnic/a.
 • Signe de la COVID, relacionat amb la incapacitat per percebre olors.
 • Nom de la família a la qual pertany el virus SARS-COV-2.
 • Citocina que permet l’intercanvi d’informació entre leucòcits.
 • Prova de biologia molecular basada en l’amplificació del material genètic del virus i àmpliament utilitzada per al seu diagnòstic.
 • Porció de l’antigen que reconeix el paràtop de l’anticòs.