el cos negre

 En aquest enllaç hi ha una pàgina que explica el cos negre. Al final hi ha un gràfic amb el que es pot interactuar. Escriu a la caixa senyalada com Temperatura(k) un valor i es dibuixarà una gràfica. Restarà senyalada la regió abarcada pel UV, el visible i l’IR. Si en la caixa selectora “regiones del espectro” senyales un color veuràs unes franges que senyalen entre quines frecuèncias s’enmarca aquest color.

cinètica química

Del programa per les PAU 2010 ens falta al llibre el concepte de reacció en cadena. Aquí teniu un enllaç a les dos pàgines d’un llibre ( pàgs 414-415) on teniu un exemple de reacció en cadena i tota l’explicació; Reacció en cadena

també us falta l’aplicació de la catàlisi a l’acció dels CFC sobre l’ozó;

Catàlisi CFC-ozó

animació sobre els xocs efectius (efecte de l’orientació)