ANIMACIÓ TURÍSTICA

L’Alumnat de Primer d’Animació sociocultural i turística amb el professor Manel Ortín, i dins del Mòdul Animació turística, ens mostren diferents actuacions artístiques. L’alumnat s’organitza com una companyia d’animació en grups de 3.

Les actuacions que podeu veure enllaçades a sota, mostren com treballen els rols mitjançant les diferents disciplines artístiques com la música, el teatre, la dansa i el circ. L’avaluació es dona a terme dins la Unitat formativa “Espectacles i Vetllades”, actuacions que l’alumnat haurà de prepara com a futurs professionals en el camp de l’hoteleria i càmpings.

“Podria ser peor” La casa azul

Petit esquetx de “Teresina S.A”

“Este amor no se toca”  Yuri