El Fotobloc de Biologia i Geologia és una col·lecció d’articles relacionats amb les ciències de la naturalesa, especialment sobre biologia i geologia, desenvolupats a partir de fotografies o vídeos originals realitzats per l’autor.

L’objectiu del bloc és promoure l’observació i l’interès pels fenòmens naturals, i fomentar el respecte per la naturalesa i pels éssers vius. No pretén ser un bloc de fotografia científica ni artística, sinó que les fotografies, de qualitat de ben segur millorable, són l’excusa per a mostrar aspectes curiosos de la naturalesa que sovint passen desapercebuts per quotidians o poc transcendents des de la perspectiva humana.

En alguns casos, els articles estan dedicats a pràctiques de laboratori que es realitzen a les matèries de Biologia i Geologia de primer, tercer i quart d’ESO, o al Batxillerat, esdevenint un important recurs pels alumnes en cas de no haver disposat de prou temps a la sessió pràctica o en cas d’absència. És per això que els articles estan categoritzats per cursos.

Els textos que acompanyen les imatges estan adaptats al nivell de comprensió dels alumnes als que va dirigit l’article, sempre tenint present els continguts curriculars de l’etapa. Espero, però, que la seva lectura satisfaci per igual a adolescents i adults i, sobretot, us contagiï el meu entusiasme i respecte per la naturalesa.