PLANIFICACIÓ DE LA FORMACIÓ EN COMPETÈNCIES DIGITALS