Recursos d´interès

 

A continuació trobareu enllaços que poden ser del vostre interès:

  • Sobre la filosofia grega

https://www.youtube.com/watch?v=Cx01Zwy1Fx0&t=230s

– Sobre la filosofia medieval.

https://www.youtube.com/watch?v=pZxgTduaIRU&t=4s

  • Sobre la filosofia moderna.

https://www.youtube.com/watch?v=lhDP0jrBwio

– Sobre la filosofia contemporània.

https://www.youtube.com/watch?v=Sb_5B7f7-xE&t=15s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curs d´Història de la Filosofia

Al llarg del curs es tractaran els següents autors:

– Plató (327-347 a.c.). S´estudiarà l´obra La República.   https://ca.wikipedia.org/wiki/Plat%C3%B3

– Descartes (1596-1650). S´estudiarà l´obra Les meditacions metafísiques.

https://es.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Descartes

– Locke (1632-1704). S´estudiarà l´obra Assaig sobre el govern civil.

https://ca.wikipedia.org/wiki/John_Locke

– Hume (1711-1776). S´estudiarà l´obra Tractat sobre la naturalesa humana.

https://ca.wikipedia.org/wiki/David_Hume

 

– Kant (1724-1804). S´estudiarà l´obra Fonamentació de la metafísica dels costums.

https://ca.wikipedia.org/wiki/Immanuel_Kant

–  Mill (1806-1873). S´estudiarà l´obra Sobre la lliberat.

https://ca.wikipedia.org/wiki/John_Stuart_Mill

– Nietzsche (1844-1900). S´estudiarà l´obra Així parlà Zaratustra.

https://ca.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Wilhelm_Nietzsche