específic catalunya

Condicions de participació

 1. Autors: es pot elaborar individualment o en grup.
 2. Cada centre podrà presentar fins a tres vídeos d’alumnes (o grups d’alumnes) de 4t d’ESO o de Batxillerat.
 3. Inscripció: s’informarà de les condicions de la inscripció, així com del període en què s’ha de realitzar, en una convocatòria que es farà pública en aquest blog. Per poder participar caldrà haver fer-se inscrit prèviament i dins del termini indicat.
 4. Enviament dels vídeos: al formulari d’inscripció s’afegirà l’enllaç de youtube dels vídeos que es presentin.
 5. No podran participar els vídeos presentats que no compleixin les condicions formals.

Condicions formals

 1. Els vídeos han de tenir caràcter conceptual i reflexiu.
 2. Hi ha llibertat per a triar diverses tècniques, tot i que es recomanen les de Stop motion i Found foutage, pròpies del cinema experimental. En cap cas s’acceptaran vídeos que segueixin el format de ppt. en “moviment” o semblants.
 3. La durada dels vídeos ha de ser entre 1 i 2 minuts.
 4. Les imatges utilitzades poden ser creacions pròpies o fragments agafats d’altres formats audiovisuals.
 5. Tant les imatges com la música o sons que es facin servir han de o bé estar lliures de drets d’autor, o bé ser originals i pertànyer als autors del vídeo.
 6. Al principi del vídeo ha d’aparèixer un títol relacionat amb el tema.
 7. Al final del vídeo s’ha de fer constar el nom dels autors, la matèria i nivell educatiu, el nom del professor/a, el centre educatiu i la població.

Selecció i publicació dels vídeos

 1. Un Jurat format per tres membres seleccionarà els deu millors vídeos presentats i informarà al professorat responsable i als autors amb antelació.
 2. Els autors dels vídeos seleccionats seran convocats per una breu presentació pública el dia de l’acte final de l’Olimpíada al CCCB.
 3. Els vídeos es publicaran a la pàgina web de l’Olimpíada i a les xarxes socials. Es projectaran al hall del CCCB el dia de celebració de l’acte final de l’Olimpíada.
 4. L’organització es reserva el dret de no publicar els vídeos amb contingut ofensiu, que vulnerin la legislació vigent o qualsevol dret fonamental, o que no compleixin les condicions de participació.

Per qualsevol dubte adreceu-vos a olimpiadavideos@gmail.com o feu servir l’opció de comentaris a aquest blog.