(10) És important el materialisme?

En una societat materialista com la nostra, on només ets el que tens i on ens imposen tots els dies alguna cosa nova. Tothom proposa consumir sense pensar i viure en un món virtual. Nosaltres no ens adonem i no valorem el que és més important: que els objectes materials no es poden donar la felicitat.Vivim a través de l’ordinador o de la realitat virtual? (José T.)

ordenador