Author Archives: mpalou

mpalou

About mpalou

Professora de filosofia d'institut, vinculada al Grup de Filosofia del Casal del Mestre de Santa Coloma de Gramenet i al grup de filosofia pràctica de l'Institut d'Estudis Catalans (Societat Catalana de Filosofia) . I també Antropologa audiovisual

(10) És important el materialisme?

En una societat materialista com la nostra, on només ets el que tens i on ens imposen tots els dies alguna cosa nova. Tothom proposa consumir sense pensar i viure en un món virtual. Nosaltres no ens adonem i no valorem el que és més important: que els objectes materials no es poden donar la felicitat.Vivim a través de l’ordinador o de la realitat virtual? (José T.)

ordenador