Psicologia i sociologia

Psicologia i Sociologia  (Presentació resumida per a l’alumnat)

SOCIOLOGIA

Tema 1. Introducció a la Sociologia

1.1.  Definició de sociologia / Definició de societat / Per a què serveix estudiar sociologia? / Dificultats de l’estudi científic de la societat /Relació amb altres àmbits propers del coneixement / Branques de la sociologia / Camps d’acció de la sociologia.

Tema 1_Introduccio a la sociologia

Tema 2. Història de la sociologia i els seus mètodes

2.1. Els mètodes sociològics / Metodologia /Mètodes empíricoanalítics: quantitatius i qualitatius /Mètodes quantitatius: enquestes, qüestionaris i estadístiques / Mètodes qualitatius: entrevistes, històries de vida / Mètode hermenèutic / Mètodes críticoracionals / Com pregunta un sociòleg /Procés d’investigació sociològica.

Mètodes quantitatius:  enquestas Com es dissenya una enquesta (vídeo):   disseny qüestionari

Mètodes qualitatius:  com_elaborar_entrevistes

2.2. Història de la Sociologia:  breu explicació en presentació de diapositives del pensament dels autors més rellevants de la història de la sociologia i petit resum dels postulats de tres corrents sociològiques clàssiques.

HISTÒRIA DE LA SOCIOLOGIA

Article sobre Zygmunt Bauman (cal fer una anàlisi crítica de l’article)

Tema 3. L’estructura social

Concepte d’estructura social / Grups socials / Normes socials / Les institucions / Institucions socials reconegudes / Cohesió social / Control social.

Tema 4. Desviació, anòmia i conflicte social

Les normes de conducta social / Usos socials / Normes morals / Normes jurídiques / Desviació de les normes / Conflicte social / Anòmia / Durkheim / Societat oberta / Societat tancada / Tolerància, pl bookuralisme…

Comentari de text sociològic de Giovanni Sartori

Apunts de Sociologia_Tema 4_Tema 5

Sociologia-T3-T4-EXAMEN

Documents de suport__________________________

Presentació apunts de classe temes 1 i 2

SECTA  (graella d’anàlisi)

Pautes_del_treball

Vídeo:  Zygmunt Bauman: la crítica como llamado al cambio (la modernitat líquida)

Article Bauman

Vídeo:  Singulars: el que no es vol sentir sobre la crisi econòmica

Grups socials:  Grups socials

Conceptes clau de la sociologia:  Conceptes sociològics clau

Experiment sociològic

Experiment de la Jane Elliot (una classe dividida)

Indefensió apresa

Es refereix a la condició d’ un ésser humà o animal que ha après a comportar-se passivament, sense poder fer res, i que no respon a les oportunitats d’ ajudar-se a si mateix, tot evitant les circumstàncies desagradables o cercant recompenses positives. La teoria de la indefensió apresa es relaciona amb la depressió clínica i altres malalties mentals produïdes per l’absència de control sobre el resultat d’ una situació. Aquells organismes que han estat ineficaces o menys sensibles per a determinar les conseqüències del seu comportament, es diu que han adquirit indefensió apresa.

Entrevista a Artur Mas sobre la Independència

Pel·lícula de caire sociològic sobre la problemàtica mundial

Blade Runner y las ovejas eléctricas Informació sobre la pel·lícula i la seva relació amb els conceptes sociològics d’anòmia, conflicte i canvi social.

PSICOLOGIA

Tema 0. Definició i origen de la psicologia

El terme “psicologia”. Definició / Psicologia filosòfica (precientífica) i psicologia científica / La divisió de la psicologia científica.

introduccio i metodes

Tema 1. Els mètodes psicològics i els corrents de la psicologia científica

El méstodes psicològics / mètode introspectiu i retrospectiu / mètode extrospectiu / observacional i experimental / mètode psicoanalític. Els corrents psicològics / l’Estructuralisme de Wundt / El Funcionalisme de W. James / La psicologia de la Gestalt/ La Psicoanàlisi de Freud / El Conductisme de Watson / La Psicologia Humanista de Maslow / La Psicologia Cognitiva / La Psicologia Constructivista.

ESCOLES PSICOLÒGIQUES (apunts de classe)

Tema 2. Fonaments biològics de la conducta. El Sistema Nerviós

Les cèl·lules del teixit nerviós / Parts en què es divideix el sistema nerviós. Criteris de classificació / Anatomia del sistema nerviós / El sistema nerviós central /L’encèfal /La medul·la espinal / El Sistema Nerviós Perifèric /Els nervis /El Sistema Nerviós Autònom i Somàtic / Com funciona el sistema nerviós /L’impuls nerviós / La sinapsi / Les respostes del sistema nerviós.

Resum dels apunts de classe:  El Sistema Nerviós

Diapositives Elina:

https://docs.google.com/presentation/d/1mjPLBnVaw6p-aapjjmRk20o0QrXEiaqCusduKiBqUyY/edit?usp=drivesdk

Tema 3. La Psicologia de l’aprenentatge

Què és aprendre / Patrons innats de conducta / Tipus d’aprenentatge / El conductisme i l’aprenentatge / El condicionament clàssic / El condicionament operant / Reforç positiu, negatiu i càstig / El modelament / Conducta supersticiosa / Projecció política del condicionament operant / Aprenentatge social-observacional / Aprenentatge cognitiu-constructiu / Trastorns d’aprenentatge / Dislèxia / Disgrafia / Discacúlia / TDAH.

Apunts de classe del tema 5:  Psicologia de l’aprenentatge

Millora nota i/o  substitucio de l’examen

Tema 4. Freud i la Psicoanàlisi

Biografia i introducció a S. Freud / L’evolució de la psicoanàlisi / El mètode psicoanalític / La primera tòpica (1919) / La segona tòpica (1923)

TREBALL DURANT EL PERÍODE DE CONFINAMENT PEL COVID-19

MATERIAL COMPLEMENTARI

Apunts del pensament de S. Freud:   apunts-freud_part1 apunts-freud_part2

Presentació son fisiològic:  SON FISIOLÒGIC

Tema 5. La Psicologia Cognitiva

Orígens històrics / Definició / Desenvolupament i influencies / La memòria i el seu funcionament / Doble ús de la memòria /Tipus de memòria / Memòria sensorial/ Memòria a curt termini / Memòria a llarg termini /El procés mnemònic / Trastorns per defecte de la memòria / Trastorns per excés de memòria.

APUNTS DEL TEMAPSICOLOGIA COGNITIVA

Treball pujar nota: memoria gent gran

Tema 6. La Intel·ligència

Definició d’intel·ligència / Nivells d’adaptació al medi / Conceptes bàsics: insight, assaig-error, conducta intel·ligent / Intel·ligència i resolució de problemes / La Psicometria / La psicologia evolutiva / Estadis de l’evolució de la intel·ligència segons Piaget / Les intel·ligències múltiples de Gardner (exposat a classe) / La Creativitat.

Apunts de classe:  INTEL·LIGÈNCIA

Documents de suport____________________

Corrents de la psicologia científica (apunts)  //   Psicologia de la Gestalt (imatges paradoxals)

Conductisme i condicionament clàssic i operant //  Conductisme de Watson (experiment amb nadons)

Documental del Sistema Nerviós //  Documental “Per què somniem

La Memòria:  Amnèsia anterògrada. Cas Jeremy. // L’Alzheimer:  Exemple d’un cas // Explicació científica: L’Alzheimer

Experiment sobre el  cervell i les accions dolentes: documental de l’experiment // Regles mnemotècniques: Exercicis mnemotècnics

Una memòria extraordinària:  memòria excepcional // Memòria: Documental sobre el síndrome de Savant

TESTS PSICOLÒGICS

 

Una resposta a Psicologia i sociologia

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *