Què és la filosofia?

Fa unes quantes setmanes ens sorprenia trobar en les notícies esportives la paraula “filòsof”. També resultava sorprenent que un jugador de futbol, conegut pel seu caràcter un xic violent, es referís amb to de crítica al seu exentrenador com de “filòsof”. Què creieu que volia dir? Quina consideració penseu que té la nostra societat de la Filosofia? Potser aquest vídeo en portugués us pot ajudar a reflexionar.