Dues propostes per a implicar els nois en la igualtat de les cures

DUES PROPOSTES-IDEES-TALLERS D’ACTUACIÓ PER A IMPLICAR ELS HOMES EN LA IGUALTAT DE GÈNERE

PROPOSTA 1

TIPUS DE PROPOSTA O D’ACTIVITAT: CAMPANYA DE SENSIBILITZACIÓ adreçada a l’estudiantat en general però específicament a nois, qüestionant la manca de coresponsabilitat en les tasques de cures en general.

TÍTOL: “TÉ GÈNERE LA TENDRESA?”

OBJECTIU GENERAL: Incorporar i interioritzar el treball de cures com a necessitat i com inherent a l’ésser humà.

OBJECTIUS ESPECÍFICS:

  1. Autoimplicar els nois en el LES CURES adreçant-nos o al·ludint a la sensibilitat humana
  2. Anar més enllà de les esferes productiva-reproductiva i comprendre que ens necessitem els uns als altres com a espècie -independentment del gènere-.
  3. Emfasitzar el valor de sostenir i recolzar la vida tant en els seus inicis com en la seva fi (sensibilització envers les situacions de dependència, vulnerabilitat, malaltia..)

MÈTODE: Com es duria a terme?

Es farien fotos en gran format, gegants, recolzades en fusta o a les parets dels diferents campus universitaris. Es cercarien fotògrafs nacionals o internacionals que ens deixessin fotos amb el seu copyright, garantint que són seves i són de qualitat: on hi hagués la presència d’un noi i d’una persona gran, la figura masculina i infants, la figura d’un noi amb persones malaltes o dependents, etc. Al cantó de cada foto simplement col·locaria un cartell amb dades objectives sobre la implicació d’homes i dones en el treball de cures, com a contrast.

Exemple 1 Quadre amb dades sobre l’ús comparatiu del temps segons gènere: Enquesta ús del temps 2010-11

Home Dona
Cures personals 11:32 11:34
Treball remunerat 7:51 6:50
Llar i família 2:35 4:14
Estudis 5:01 4:41
Treballs voluntaris i reunions 1:55 1:54
Vida social i diversió 1:55 1;56
Esports i activitats a l’aire lliure 2:05 1:36
Aficions I informàtica 2:02 1:36
Mitjans de comunicació 2:44 2:30
Trajectes I ús del temps no especificat 1:32 1:30

Al mateix temps es faria ús del GLOSSARI de conceptes relacionats amb la cura i la coresponsabilitat que, ocuparien parets, arbres, i passadissos https://ajuntament.barcelona.cat/recursospedagogics/ca/masculinitats/glossari

Ex 2 Coresponsabilitat: distribució equilibrada, equitativa i funcional de la planificació, l’organització i la realització de les tasques domèstiques, de la cura d’infants i de les persones dependents, dels espais d’educació i del treball remunerat.

EXERCICI AMB ELS ESTUDIANTS: L’estudiantat visitaria amb el professorat l’exposició i es faria un debat-diàleg sobre la projecció que realitzem sobre nosaltres mateixos davant les fotografies.

El professorat tindria una guia amb dades per a treballar amb l’alumnat, sobre la corresponsabilitat, sobre el concepte de treball de cures, sobre la situació de les persones grans, la seva soledat, Font: Festival Guetxo Photo 2011.Tema de l’exposició: elogi a la vellesa https://archivo.getxophoto.com/archivo/festival-2011/autores-2011/andrew-zuckerman/

la dificultat de les dones de conciliar feina i família, la necessitat de compartir entre els gèneres La cura de la vida.

PROPOSTA 2 TÍTOL: “GENDERLESS”

TIPUS DE PROPOSTA: TALLER DE CREACIÓ ARTÍSTICA

CONCEPTES CLAU:  SEGLE XXI: GENDERLESS, MÉS ENLLÀ DEL BINARISME, MODA NO BINÀRIA…BELLESA SENSE GÈNERE

ADREÇAT A: Estudiants pertanyents a l’anomenada “Generació Z”, nois i noies molt sensibles a aquests temes, al respecte al medi ambient, al caràcter “provisional” de la nostra existència.

OBJECTIU: Promoure un món humà més enllà del gènere, qüestionant tant el binarisme sexual, com l’etiquetatge de rols que se’n desprèn, les bases canviants i socioculturals que sostenen els conceptes de feminitat i masculinitat, centrant-nos en un sentit de la bellesa i la persona humana.

Crear una estètica humana no diferenciada per raons de gènere, sinó per estils diferents o diversitats culturals i estètiques diverses, tenint en compte que aquestes generacions (la generació Z) té una visió molt més fluida de la sexualitat, per tant ja qüestionen un gènere relacionat amb una sexualitat, i encara més una sexualitat fixa..

MÈTODE: Taller de creació artística o vídeo creació adreçat a nois i noies, que permetés modelar, pintar, dibuixar, crear i experimentar en relació a estètiques humanes més enllà del gènere:

Es donarien pautes (amb professorat artístic I del món del audiovisual, materials, i s’exposarien els resultats) Moda sense gènere.

 

 

 

Deixa un comentari