Terminis

27 de gener de 2017: Data límit per emplenar el formulari d’inscripció.

21 d’abril de 2017: Data límit de recepció dels vídeos.

Principis de JUNY de 2017: Es farà l’acte de lliurament de premis.