Registres lingüístics

Una altra qüestió que s’ha de tenir en compte en parlar de sinònims és la dels registres, és a dir, l’ús dels mots adequat a la situació comunicativa. No tots els sinònims són igualment vàlids en totes les situacions.

Per exemple: en el registre col·loquial, els mots xerrar i rallar han esdevingut sinònims de parlar. En registres més formals, però, convé usar parlar amb el sentit d’expressar-se mitjançant el llenguatge, i fer servir xerrar i rallar amb el sentit de parlar amb excés i sense substància.

En el quadre següent hi ha sèries de sinònims classificats segons l’adequació a situacions amb nivells de formalitat diferents:

NEUTRE o FORMAL / INFORMAL
cap / testa
crisma / closca
morir / expirar, perir, retre l’ànima , anar-se’n al calaix, petar, dinyar-la
bufetada / cop, galtada, bufa, castanya, galeta, mastegot
presó / presidi, garjola
pare / progenitor, papa, papà
robar / apropiar-se, desposseir, furtar, sostreure, usurpar, afaitar, arrambar, deixar sense ni un clau, pelar, pispar
ignorant / analfabet, illetrat, inculte


ACTIVITAT 518