Monthly Archives: novembre 2014

PREVENCIÓ DE RESIDUS DE L’ESMORZAR

Amb motiu de la setmana europea de la prevenció de residus i col·laborant amb la campanya “Tria bé, no costa gens”(Ajuntament de Valls) que s’ha portat a terme a tots els centres educatius de Valls hem fet un registre de la quantitat de residus que generem a l’esmorzar, quants porten carmanyola i embolcall (Bocn’roll), quant paper d’alumini generem, tovallons de paper, film …
Veiem que els alumnes s’han conscienciat força, i esperem que continuin així i que es minimitzin al màxim els residus.