Sobre aquest bloc

Aquest és un bloc de l’àmbit de ciències on aniran publicant-se diferents pàgines i articles relacionats amb els continguts desenvolupats a l’aula durant el curs.

També pretén ser un lloc de trobada i de participació per a tots els alumnes que segueixin la matèria. Periòdicament, cada cert temps, es publicaran petites tasques que els alumnes hauran de fer.

Els comentaris enviats seràn revisats pel mestre per evitar missatges Spam. La validació dels comentaris no és instantània.

Hem de respectar en tot moment la resta de participants del bloc mitjançant els comentaris. En cas contrari, els comentaris s’esborraran.

Hem d’escriure utilitzant els signes de puntuació i intentant evitar les faltes d’ortografia en els comentaris.

No hem de publicar comentaris sencers en majúscula, només l’hem d’utilitzar a l’inici de frase i després d’un punt.


El Bloc és un recurs educatiu online del que tots formem part. Segur que respectant aquestes normes aconseguim gaudir del seu ús i aprendre molt !!