SERVEI DE MEDIACIÓ

amigos

La mediació escolar és un mètode de resolució de conflictes mitjançant la intervenció d’una tercera persona, amb l’objectiu d’ajudar les parts a obtenir per ells mateixes un acord satisfactori.

Es basa en el diàleg, la cooperació i la responsabilitat. Contribueix a evitar enfrontaments inútils. Enforteix i repara les relacions entre les persones que conviuen quotidianament. Els protagonistes del conflicte prenen les decisions de manera lliure i responsable.

Aquest servei el poden fer servir, de forma totalment voluntària i confidencial, tots els membres de la comunitat educativa, i es podrà aplicar sempre i quan no s’hagi produït alguna agressió física, amenaça, vexació o s’hagi emprat greu violència.

Per tal d’iniciar el procés, l’alumne ho ha de comunicar al seu tutor/a, i aquest/a ho posarà en coneixement del/ de la coordinador/a de mediació.

Un dels equips mediadors, es posarà en contacte amb les persones involucrades i si estan disposades a participar en el procés de mediació, es reuniran i treballaran per canviar la situació.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *