Música i matemàtiques

Aquí us deixo el primer enigmates d’aquest any. No s’han de fer càlculs ni grans raonaments. És un enigmates per investigar. La millor solució serà la que quedi publicada al bloc. Es valorarà que la redacció sigui amb les vostres paraules. (NO FEU UN COPIAR I PEGAR)

ENIGMATES 1: Per què hi ha combinacions de notes musicals que ens resulten agradables d’escoltar i d’altres combinacions que “ens fan mal a les orelles?

Teniu de temps per introduir les  vostres respostes fins el dia 19 de setembre de 2010.

Presentació

Benvinguts/des. Aquest Bloc preten ser un lloc d’intercanvi i comunicació entre els i les alumnes de l’ESO de l’escola l’Oreig. La idea és que el bloc vagi creixent amb les vostres aportacions. Si el material publicat resulta interesant, entre tots i totes podem  fer un bon bloc i que aquest serveixi a d’altres persones.

Gràcies per la vostra col·laboració