ESEHD

L’ESEHD és el conglomerat de serveis que donen suport EDUCATIU a nens i nenes hospitalitzats o amb atenció educativa domiciliària. Els diferents serveis pertanyen als Serveis Territorials del Vallès Occidental del departament d’educació de la Generalitat.