Horaris i Calendari

HORARI ESCOLAR

Educació Infantil i Primària.

Del 15 de setembre del 2014 al 7 de juny del 2015

Matí: 9:00h  a 12:30 h

Tarda: 15h a 14:30h

Jornada intensiva:

El 23 de desembre de 2014 i del 8 de juny al 19 del mateix mes  de 9:00 a 13:00

Suport Escolar Personalitzat (SEP)

A partir del 29 de setembre del 2014 : ( de 16:30h a 17h )

Dimarts, dimecres i dijous:  1r i4t

Dilluns, dimarts i dimecres : 2n i 5t

Dilluns, dimecres i dijous : 3r

Dilluns, dimarts i dijous : 6t

 El Suport Escolar Personalitzat és un recurs de millora que s’emmarca en el conjunt d’actuacions que el Departament d’Ensenyament impulsa per a l’assoliment de l’èxit escolar de tots els alumnes, amb la finalitat de contribuir a donar resposta a les necessitats individuals d’aprenentatge de cada nen i de cada nena.
Mitjançant una proposta pedagògica referida a aspectes organitzatius i metodològics s’ofereix un suport individual o en petit grup a aquells alumnes que el necessiten. Aquest reforç ha d’aconseguir que tots els alumnes desenvolupin al màxim els seus aprenentatges bàsics i formatius.
És un reforç flexible, temporal i preventiu que vol atendre els diversos ritmes d’aprenentatge dels alumnes.

  •  Si voleu consultar sobre el SEP: gencat.cat/familiaiescola

 HORARI DE SECRETARIA

Divendres de 12:30h a 13:30h

HORARI ATENCIÓ   DE DIRECCIÓ

Dimecres i divendres de 12:30h a 13:30h

HORARI D’ATENCIÓ DEL PROFESSORAT A LES FAMÍLIES

Ed. Infantil :

Dimecres de  12:30 h a 13:30h,  prèvia sol·licitud.

Primària:

Dimarts de 12:30 h a 13:30h, prèvia sol·licitud.

Al llarg del curs es realitzarà almenys una entrevista entre el/la tutor/a i els pares i mares. També podeu utilitzar l’agenda escolar per comunicar-vos amb el professorat.

 REUNIONS D’INICI DE CURS
La primera quinzena del mes d’octubre es realitzaran les reunions d’inici de curs. Les dates són:

– P-3 : dimarts 14 d’octubre a les 19h.

– P-4 i p-5 : dimecres 8 d’octubre a les 19h.

– 1r : dimecres 8 d’octubre a les 19h.

– 2n : dimarts 14  d’octubre a les 19h.

– 3r : dimarts 7 d’octubre a les 19h.

– 4t : dijous 16 d’octubre a les 17h.

– 5è : dimecres 15  d’octubre a les 19h.

– 6è : dijous 9 d’octubre a les 19h.

FALTA CALENDARI 15-16