Consells per als pares

Els infants representen el grup més vulnerable dins dels usuaris de la Xarxa: són víctimes potencials d’activitats il·lícites i tenen accés fàcil a continguts desaconsellables de caràcter violent, racista, xenòfob, discriminador o pornogràfic.
L’accés amb aquest tipus de continguts és un dels aspectos més preocupants,per tant cal tenir en compte la responsabilitat que ens recau com a pares, mares, tutors, representants legals i educadors a l’hora de proporcionar als nens i nenes directrius i orientacions apropiades per l’ús d’Internet i els nous mitjans de comunicació. Així doncs la millor prevenció és mantindre’ls informats.Aquí us mostrem alguns consells que us poden ser útils:

1. Intentem fer d’Internet una activitat familiar, encara que els nostres fills en sàpiguen més, segur que en podrem aprendre i alertar-los sobre l’ús responsable i els diversos perills que comporta.

2. Ensenyem als nens/nenes que mai han de difondre cap tipus d’informació personal a persones que coneguin on-line, especialment a les que coneguin a través de foros o xats.

3. Expliquem als fills i filles que mai han de planejar una trobada amb una persona que hagin conegut a la xarxa, i que avisin quan algú intenti realitzar aquest tipus de trobada.

4. Establim normes clares sobre l’ús d’Internet a casa, el moment del dia i el temps. Sempre que sigui possible evitarem tenir l’ordinador a l’habitació del nen, per poder controlar-ho millor.

5. Ensenyem als nens i nenes a no contestar correu o qualsevol altre tipus de comunicació que dugui contingut ofensiu, i els recomanem que abandonin immediatament aquella pàgina web o xat.

6. Ensenyem que no es pot publicar imatges compromeses o informació de caràcter privat en pàgines de tipus blogs o “facebook”, ja que no es controla qui veu la informació i el tracte que en fa.