PROJECTE: “LES EMOCIONS A TRAVÉS DELS CONTES”

PRESENTACIÓ DEL PROJECTE

Desenvolupar i treballar l’ús de les emocions: l’empatia, l’afecte, l’alegria, la pena, el plor… ens portarà a conèixer-les per poder usar-les de una manera més conscient.

El moviment per al desenvolupament de la intel·ligència emocional, amb Daniel Goleman al capdavant, ha posat de relleu la importància d’aquesta faceta per a la persona, entenent-la com la capacitat per reconèixer els nostres sentiments i els dels altres, de motivar-nos i de manejar adequadament les relacions.

14Es tracta per tant de treballar capacitats emocionals i socials bàsiques com són:
•el coneixement d’un mateix
• l’autoregulació
• la motivació
• l’empatia
• les habilitats socials

Cal tenir en compte que la part racional del cervell fa servir només el 10% d’aquest, mentre el 90% restant és emocional.
La part emocional del cervell respon més ràpidament i amb més força que la part lògica.
El 90% de la comunicació emocional es transmet en forma no verbal.
Si llegim detingudament aquestes dades ens adonarem que la majoria de la informació que rep el nostre cervell és de tipus emocional, i que les reaccions i respostes que aquest elabora davant de qualsevol situació, estan regnades per aspectes de tipus emocional.
L’alfabetització emocional s’ha convertit en una peça clau per a la correcta adaptació a la vida en societat. Des de l’Educació Infantil hem de començar a modelar les emocions dels alumnes i les alumnes per aconseguir certa competència.
En els primers anys de vida l’aprenentatge de les emocions, serà bàsic en el desenvolupament de la personalitat del nen.
cargol
Qualsevol pot enfadar-se, això és una cosa molt senzilla. Però enfadar-se amb la persona adequada, en el grau exacte, en el moment oportú, amb el propòsit just i de la manera correcte, això, certament, no resulta tan senzill.
Aristòtil, Ètica a Nicòmac

He considerat que a l’educació infantil una eina molt adequada per treballar les emocions és a través dels contes com “El cargol i l’herba de poliol” i “Elmer”. Altres activitats que proposo són els jocs de JClic “Emocions i sentiments” i “El món el parla” i la cançó “Puff el drac màgic”.

LA REVOLUCION EDUCATIVA

No tenemos más remedio que transformar la educación de nuestros alumnos (…) No nos sirven maestros que sólo destilen contenidos académicos a la hora de incidir sobre las mentes de los niños que forman la clase, a veces gritando casi todo el rato. Es importantísimo que estos maestros aprendan a gestionar las emociones básicas y universales de sus alumnos.

E. Punset