CICLE INICIAL

A 1R som 15 alumnes i la senyoreta Tània és la nostra tutora.

A 2n som 15 alumnes i la senyoreta Laura és la nostra tutora.