UNA MIRADA ENRERA

L’escola va iniciar el seu camí el curs 2005-2006.

L’any previ a la seva obertura i inauguració només teniem un terreny delimitat per unes tanques i unes famílies en procés de preinscripció. Per aquest motiu una de les primeres iniciatives va ser convocar a les famílies a reunions informatives al Casal de Cultura de la ciutat i construir la nostra pàgina web com a mitja de comunicació.

100_1325
Tot aquest procés ens encoratjava i ens feia sentir segurs perquè la resposta de les famílies va ser entranyable. La construcció no estava acabada, ens mancava material pedagògic i mobiliari però no la il·lusió i l’emoció d’iniciar un projecte compartit que volia tenir una mirada oberta al món i una mirada atenta cap a l’infant i la seva família.

L’ Equip de mestres vam voler posar nom a la nova escola. Vam pensar en la oportunitat per retre homenatge a un poeta català, molt estimat i que significa un símbol de lluita i sacrifici per a molts, per això li vam posar el nom de MIQUEL MARTÍ I POL. Els seus missatges ens han ajudat moltes vegades a superar dificultats, sempre tenint present el

” Tot està per fer i tot és possible…”

100_1327

Des de l’inici teníem molt clar cap a on volíem anar. A grans trets volíem aconseguir:

Que els infants fossin protagonistes del seu aprenentatge i aprenguessin a conèixer els seus avenços i augmentar la seva autonomia.

Que els infants desenvolupessin les seves capacitats per aprendre.

Que els infants partint de la manipulació, l’observació i l’experimentació desenvolupessin eines per afavorir aprenentatges significatius.

Que els infants assolissin els valors de la convivència per tal que esdevinguessin ciutadans feliços i capaços de viure en un món cada cop més globalitzat.

Per tot això vam decidir utilitzar metodologies (projectes, ambients, tallers) on les noves tecnologies estiguessin presents com a recurs educatiu i com a eina de cerca d’informació i de comunicació amb l’entorn.

La tasca de l’educació és una feina conjunta amb les famílies i l’entorn, per tant la idea d’obertura al món està molt present al nostre Projecte Educatiu.

Amb aquest ideal d’escola, al curs 2005-2006 vam començar l’escola amb molta il·lusió per part de cada un dels components de tota la comunitat educativa.
Vam començar amb una escola que tenia un nombre de grups inicials reduïts, concretament teniem 3 grups. Aquest casuística, va significar molt en l’evolució posterior del nostre Projecte Educatiu.
El fet de tenir un grup format per alumnes de P3, un altre per alumnes de P4 i P5 i un altre format per alumnes de 1r i 2n, ens va donar l’oportunitat d’observar com la interacció entre infants de diferents edats era una gran font d’enriquiment pedagògic mutu per tot l’alumnat.

És per aquest, motiu que potenciem diferents agrupaments en el nostre projecte als ambients.

Des dels seus inicis l’escola va apostar per caminar cap una escola més sostenible i més verda, per això el en el primer curs 2005-2006, inicia la construcció d’un hort escolar i aposta per la reducció de la despesa de paper. El curs 2006-2007 es segueix mantenint aquesta línia amb el treball de l’hort integrat dins la programació de tallers i s’inicia l’ajardinament de l’espai exterior, s’elabora el PIEA ( Projecte d’Innovació) 2007-2010 que s’ha desenvolupat durant aquests cursos a partir dels tres eixos marcats :
• Curs 2007-2008. Promoure una alimentació saludable
• Curs 2008-2009. Sostenibilitat: Conscienciar i fomentar l’ús responsable de l’energia. Crear la necessitat de realitzar una recollida selectiva de residus. Aprendre a allargar la vida de les coses que fem servir i reduir els residus que generem.
• Curs 2009-2010. Entorn proper: Conscienciar a tota la comunitat educativa de la necessitat de respectar i tenir cura del nostre entorn natural proper. Promoure actituds i valors de respecte, autonomia, responsabilitat i solidaritat amb el medi del nostre entorn.

Amb la valoració positiva del projecte vam aconseguir la placa d’Escola Verda i tots aquests principis educatius estan presents en el nostre dia a dia escolar.

El curs 2007-2008 vam presentar al Departament un Projecte d’ Autonomia de Centre, el qual se’ns va aprovar i va estar valorat sota la mirada diagnòstica i avaluativa de l’escola fins el curs 2011-2012.

El seguiment del PAC va tenir una valoració molt satisfactòria garantint que la nostra metodologia estava lligada amb un èxit del nostre alumnat en l’assoliment de les competències bàsiques.

A més a més la dotació econòmica del Departament ens va ajudar en la compra de material necessari pels ambients i les aules.

En acabar el PAC vam voler continuar amb un acord de coresponsabilitat amb el Departament d’ Ensenyament, per tant cada curs escolar fem rendiment de comptes fent una avaluació de les activitats proposades al Pla Anual, les quals tenen una visió qualitativa del projecte.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

 

Una escola oberta al món amb una mirada atenta