MATEMÀTIQUES AMB LES MANS

Als projectes d’aula treballem activitats matemàtiques que fomenten competències matemàtiques que els infants han d’assolir.

Generem un clima d’aula on es proposen reptes, es dona prou temps per afrontar-los (individualment i en grup) i es genera confiança per atrevir-se.  S’accepten diverses racionalitats i veiem l’error com a font d’informació i una oportunitat.

però també incorporem una sessió  setmanal específica basada en materials manipulatius, on treballem aspectes de numeració, de càlcul, de lògica, de geometria o
d’estadística.

Pensem que l’aprenentatge matemàtic es dona quan és:

  • Rellevant
  • Significatiu
  • Necessari i útil
  • És social.

L’aprenentage va més enllà de les matemàtiques, ja que l’aprenentatge el veiem que es dona com una resposta de les comunitats humanes per la passió de comprendre el món.

Li donem molta importància a la conversa com a font de coneixement. Ens regim per la dialèctica i cultura matemàtica.

Considerem que qualsevol moment de la vida a l’aula és generador d’activitat matemàtica. :

Converses, comentaris dels alumnes, provocacions de la mestra, una lectura,  la planificació d’una sortida, les festes d’escola…

A la realitat apareix tot, per tant treballant situacions quotidianes treballem les 10 competències matemàtiques . Prioritzem pel context els continguts de Mesura, Estadística i Relacions i canvi els altres els treballem implicitament a partir d’aquests.

Fem ús de materials manipulables, visuals i les TIC per afavorir l’experimentació, el raonament i la comprensió.

Pensem que no són els materials per ells mateixos els que generen coneixement, sinó que és l’acció dels infants sobre els materials la que el produeix, sobre tot quan és empesa per la necessitat de resoldre un problema.

Li donem ús matemàtic al material que tenim al nostre voltant i tenim a l’abast cert material específic.

Pensem que els algorismes són artificis de càlcul que podem aprendre (és interessant matemàticament i culturalment rellevant), però no hem de córrer per introduir-los , quan l’alumnat encara no està preparat per a entendre’ls.

Creiem que és molt més important que saber aplicar l’algorisme de qualsevol operació és entendre el concepte mateix de l’operació. Què significa dividir i per a què serveix. Pensem que cal sempre començar manipulant material i de memòria potenciant el càlcul mentat. Aquestes dos estratègies ajudaran a l’alumnat a entendre el concepte i a l’algorisme.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

 

Una escola oberta al món amb una mirada atenta