CALENDARI

 

Difusió de l’oferta 11 de març
 Presentació de sol·licituds en línia o format informàtic Del 15 al 24 de març
Publicació de les llistes amb el barem 19 d’abril
Reclamacions Del 20 al 26 d’abril
Publicació de les llistes amb el barem un cop resoltes les reclamacions 30 d’abril
Sorteig del número per al desempat 5 de maig
Publicació de les llistes ordenades definitives 7 de maig
Publicació de les llistes d’ admesos 7 de juny
Període de matriculació Del 14 al 18 de juny

 

Una escola oberta al món amb una mirada atenta