El projecte de filosofia es consolida

Ja fa quatre cursos que vam iniciar el projecte de Filosofia 3/18 a la nostra escola. El projecte FILOSOFIA 3/18 és un currículum ampli i sistemàtic que té com a objectiu reforçar les habilitats del pensament dels estudiants, partint de la filosofia com a disciplina fonamental. Consisteix en un conjunt de programes que, aplicats des dels 3 als 18 anys, enforteix la capacitat reflexiva. Es tracta d’un projecte que concreta el desig general d’ensenyar a pensar i pretén desenvolupar les habilitats cognitives dels estudiants, tot ajudant-los a comprendre les matèries d’estudi, a fer-los més conscients de la riquesa del bagatge intel·lectual heretat i a preparar-los en la raonabilitat per a la participació en un món democràtic.

La filosofia, com a disciplina humanística més adequada, n’és el mitjà i la finalitat, perquè a través del seu contingut i del seu mètode permet a l’estudiant de reflexionar sobre aquells temes que, latents en totes les matèries, no són tractats a l’escola.

 La filosofia és un complement valuós del pla d’estudis existent per a tots els membres de la població escolar. És una disciplina que ens prepara per pensar en les altres disciplines.

La finalitat del projecte Filosofia 3/18 és aconseguir que els nens i nenes adquireixin les eines necessàries per entendre el món en què estan creixent.

A les classes de filosofia no estudien les tesis de kant ni de Plató, el que fan és reforçar les habilitats de pensament a través del diàleg. Dediquen una hora a la setmana amb mig grup, per crear un clima més íntim i relaxat, on tots poden dir la seva, des d’Educació Infantil fins a 6è de Primària. Les classes s’enmarquen dins el projecte educatiu Filosofia 3/18 i es treballa a partir de contes (adjuntem currículum).

Els alumnes expressen lliurement la seva opinió i van escoltant els companys.
Al final de la classe un secretari llegeix les opinions que han anat sortint.
Com a conclusió final s’avalua un criteri escollit per la mestra a partir de l’avaluació figuroanalògica.

 

 

El currículum de Filosofia 3/18

 

Educació InfantilTot pensant
Programa: Juguem a pensar.
Llibre de l’estudiant:Tot pensant…Contes
Manual del professor:Tot pensant.
Pensem-hi!
pensem-hi
A. Sátiro / I. de Puig
A. Sátiro / I. de Puig

 

Educació Primària
Cicle inicial
Programa: Pensar amb els sentitspebili
Libre de l’estudiant:. Pèbili
Manual del professor: Persensar. Percebre, sentir, pensar
Nivell educatiu: Primer i segon de Primària
M. Gómez / I. de Puig
I. de Puig

Cicle Mitjà
Programa: Filosofia de la Naturalesa
Llibre de l’estudiant:Kio i Gus
Manual del professor: Admirant el món.kio
Nivell educatiu: Tercer i quart de Primària
M. Lipman
M. Lipman

Cicle Superior
Programa: Filosofia del llenguatge
Llibre de l’estudiant:Pimi
Manual del professor: Buscant el sentit.
pimi Nivell educatiu: Cinquè i sisè de Primària
M. Lipman
M. Lipman