Biblioteca oberta

La biblioteca escolar és un element clau per promoure i contribuir a la utilització dels diferents recursos educatius i facilitar l’adquisició dels coneixements i de les tècniques necessàries per tal que els nens i les nenes aconsegueixin de manera gradual una autonomia en l’aprenentatge, sense oblidar que tothom, de qualsevol edat i condició, ha de saber accedir a l’obtenció d’informació i gaudir de la lectura. La biblioteca escolar esdevé, per tal, un recurs bàsic per l’aprenentatge, per l’accés i la selecció diversa, desenvolupant tècniques útils per a l’autoformació al llarg de tota la vida, alhora que contribueix a l’adquisició de les competències necessàries per al desenvolupament del contingut curricular de totes les àrees d’aprenentatge.

La biblioteca escolar utilitza totes les eïnes que estan al seu abast, esdevenint una biblioteca 2.0 per arribar als seus usuaris i formar part dels entorns virtuals d’aprenentatge dels centres educatius.