Els nostres projectes configuren la línia d’escola que construïm.

Són fruït de les nostres aspiracions i motivacions, i perduren i milloren pels bons resultats que s’aconsegueixen.

El món canvia i evoluciona i l’escola n’és un reflexe i, per tant, incorpora noves medotologies. Com a comunitat prioritzem tots els aspectos més grupals i de convivència, alhora que també totes aquelles accions que ens fan crèixer com a persones, des del cos, el cap i el cor.