Carta d’una mestra als pares

Els éssers humans no som perfectes i no són els retrets allò que més ens ajuda a créixer. És molt més eficaç l’estima, la comprensió, valorar allò que tenim de positiu i que ben segur és molt, i fer-nos costat en tot allò que hem de millorar.

Tots i totes, grans i petits, portem les nostres motxilles i no les podem deixar a la porta de la feina, o de l’escola o de casa. Viatja amb nosaltres i moltes vegades, malgrat que no ens agradi, som la motxilla que portem.

Errare humanum est”

Razones para usar las Inteligencias Múltiples en el aula

Article de la web “pedagogiablanca.com”   03-22-2014

Mireia Long

Uno de los elementos que permitirá mejorar la experiencia educativa es incluir las inteligencias múltiples / estilos en el aprendizaje en el aula :

El uso de las inteligencias múltiples ayuda a todos los estudiantes a tener éxito  y el centrarnos prioritariamente en las transmisión de conocimientos de manera escrita o verbal dificulta enormemente que niños con mayor potencial en otras áreas lleguen a aburrirse o a no poder desarrollar todas su capacidades. La manera de enseñar no debería centrarse en leer, escuchar y escribir para ser evaluado.

En cambio el uso de las inteligencias múltiples , en muchos casos,  podría eliminar los problemas de manejo de la clase  y recuperar para el aprendizaje significativo a muchos estudiantes. Muchos de los problemas de comprensión, aprendizaje y comportamiento tienen esa causa, y no son realmente dificultades del alumno, sino incompetencia del sistema.

Todos estamos dotados, en mayor o menor grado de todas las inteligencias, pero precisamente el combinarlas hace que podamos incrementarlas. Igual sucede con los niños.

La mayoría de los educadores y maestros están familiarizados con  la teoría de Howard Gardner sobre las inteligencias múltiples pero conseguir aplicarlas enfoque para el aprendizaje en el aula puede resultar complicado a simple vista. La cuestión, más que proponer alguna actividad, sería utilizar este enfoque en todo momento, para que sea realmente efectivo.

Cuando un maestro se plantea preparar un tema para sus alumnos debería comenzar, en vez de mirando el temario del libro de texto y proponerse combinarlo con alguna actividad de inteligencias múltiples, programar la materia de forma que en todo momento los alumnos pudieran usar varias inteligencias y utilizar todas las posibles en las propuestas educativas. Los propios alumnos, si se familiarizan con estos conceptos y descubren cuales son sus fortalezas ellos mismos, van a ser aliados imprescindibles en la programación y podrán ser mucho más activos y participativos desde el mismo comienzo del trabajo de aprendizaje.

Deberíamos comenzar, además, haciendo un trabajo personal antes de pasar a  implementar en el aula herramientas de enseñanza y estrategias. Mi consejo es que los educadores reflexionen e identifiquen sus propias fortalezas y las inteligencias que han desarrollado menos. Una vez hemos logrado identificar nuestras fortalezas podemos percibir que suelen ser las estrategias que usamos con los niños y podremos conocer nuestros patrones.

Solamente así podremos pasar a descubrir en los alumnos las suyas y ser conscientes que, quizá, estemos proyectando en ellos nuestros esquemas, valorando más las actividades y acciones que se correlacionan con ellos. De este modos podremos descubrir que no todos nuestros alumnos responden a nuestras inteligencias más fuertes y dar valor a los que usan otros procesos .

Es lógico que nos encontremos más cómodos con nuestros puntos fuertes  pero nuestra obligación es trabajar aquellas áreas en las que estamos menos cómodos para realizar mejores estrategias de enseñanza diseñadas para desarrollar todas las inteligencias en los niños . Todo consiste, en el fondo, en empoderarnos de nuestro proceso de aprendizaje continuo y permanente mediante el desarrollo de nuestras propias inteligencias. Hecho esto seremos mucho más capaces de incorporar estrategias de enseñanza que satisfagan las necesidades de todos los alumnos del aula.

Trabajar en grandes grupos es quizá el mayor error en cuanto a la aplicación en el aula de inteligencias múltiples, y eso, unido a la exigencia de que contenidos, tiempos y formatos sean uniformes, conlleva el fracaso y la desmotivación de una considerable parte del alumnado.

Os daremos, en los próximos artículos, ideas concretas para usar cada una de estas inteligencias en clase y poder aplicarlas a cualquier materia o tema.

 

 

El cervell bilingüe pren decisions més de pressa

Article de la web de “Ara.cat”

DAVID BUENO | Actualitzada el 23/03/2014 00:00

Diferents estudis mostren que les persones que parlen dues llengües són més àgils a l’hora de resoldre conflictes en què cal valorar diferents informacions de manera simultània

En un món globalitzat, parlar més d’un idioma té avantatges pràctics evidents, i afecta l’estructura del cervell. Diversos estudis científics han demostrat que, a banda de millorar les habilitats cognitives generals, ser bilingüe exercita les neurones i alenteix el declivi cognitiu propi de la vellesa. A més, les persones bilingües són més ràpides i eficients a l’hora de resoldre conflictes quotidians, com per exemple interpretar correctament les indicacions de diversos senyals de trànsit simultanis en funció de les intencions que es tinguin, i prendre la decisió adequada. Dimarts passat Albert Costa, investigador Icrea al Centre per al Cervell i la Cognició de la Universitat Pompeu Fabra i director de diversos projectes internacionals, va impartir una inspiradora conferència sobre El cervell bilingüe al cicle de conferències i debats Icrea que ofereix el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, i en el qual també col·labora el diari ARA.

Exercici per a les neurones

Les persones bilingües han esdevingut un focus de recerca sobre la formació i el funcionament del cervell. Aquest interès se centra en com aprenen, processen i representen les dues llengües a nivell neural; com l’edat en què aprenen la segona llengua afecta l’organització del cervell; com el cervell controla la commutació entre els dos idiomes a nivell lèxic i sintàctic, i quins efectes col·laterals pot tenir el bilingüisme sobre altres dominis cognitius.

Una de les principals conclusions que va explicar Costa és que el bilingüisme exercita el cervell. De mitjana, les persones bilingües coneixen menys paraules de cadascuna de les llengües que parlen que no pas els monolingües en el seu únic idioma, però sumades els confereixen un lèxic força més extens. Això fa que els costi més trobar la paraula exacta per definir el que volen dir -unes cent mil·lèsimes de segon més-, perquè el cervell les ha d’anar triant entre les dues llengües, i aquest fet comporta, al seu torn, que consumeixi més energia. Tanmateix, aquest consum no implica més desgast neuronal, sinó tot el contrari. L’esforç suplementari reforça les neurones i les seves connexions, com un entrenament constant i suau. Això s’ha vist en un estudi fet amb persones bilingües català-castellà, publicat per Costa i els seus col·laboradors a la revista Neuropsicología, segons el qual aquest reforçament contribueix a endarrerir l’edat d’aparició de malalties neurodegeneratives com l’Alzheimer, i a alentir el declivi cognitiu associat a la vellesa. Dit d’una altra manera, l’exercici mental del bilingüisme proporciona més “reserva cognitiva”. No obstant això, quan es comencen a perdre facultats mentals, la minva afecta de la mateixa manera els dos idiomes.

Més ràpids i eficients

Una altra de les conclusions principals és que el bilingüisme força el cervell a resoldre constantment situacions de conflicte lèxic o semàntic, i això fa que augmenti la quantitat de matèria gris en algunes àrees del cervell i que es modifiqui físicament l’anomenada escorça cingulada.

Aquesta regió està implicada en el control de diverses funcions cognitives, com la presa de decisions, l’empatia, el control de la impulsivitat i les emocions i la capacitat d’endarrerir les recompenses a les accions que es realitzen. Per tant, la seva potenciació a través del bilingüisme pot afavorir també altres processos relacionats amb la resolució de conflictes cognitius.

Per comprovar-ho, en un estudi publicat a la revista Cerebral Cortex pels investigadors de la UPF, es va monitorar la capacitat de resolució de conflictes cognitius no lingüístics en persones bilingües i monolingües. Se’ls va posar davant de situacions com, per exemple, interpretar correctament les indicacions de diversos senyals de trànsit simultanis, i prendre la decisió adequada. Els resultats obtinguts demostren que les persones bilingües resolen millor i amb més rapidesa aquests conflictes que les monolingües. És qüestió de necessitat. Els bilingües han de controlar contínuament les seves dues llengües per no barrejar i evitar interferències de l’una sobre l’altra. Per això, a més d’utilitzar les àrees del cervell dedicades al llenguatge, també utilitzen simultàniament els circuits cerebrals relacionats amb la capacitat d’atenció. A més, l’energia que hi esmercen és menor perquè tenen el cervell més entrenat, i això fa que treballi de manera més eficient.

Per a tota la vida

Els nens nascuts en entorns bilingües també s’ajusten millor als canvis ambientals, fins i tot abans de començar a parlar, i són més hàbils processant informacions diferents, pel sol fet de rebre estímuls verbals en dos idiomes diferents, que han d’aprendre a discriminar. El bilingüisme també contribueix a endarrerir l’envelliment cognitiu i l’aparició de malalties neurodegeneratives.

“CADA NIÑO ES UN GENIO EN ALGO SI LE AYUDAMOS A SERLO”

A l’escola Margalló pensem que la diversitat d’opinions al voltant de l’educació ens enriqueix i ens ajuda a formar el nostre propi criteri en un món tant incert com inabastable com és el del fet educatiu. Aquest article que us apropem és una mirada fresca i crítica que a ben segur ens farà reflexionar sobre l’escola d’avui.

Article publicat a “La Vanguardia”

Gregorio Luri:”La paternidad contemporánea está muy neurotizada”

LA VANGUARDIA.COM

VIDA – 27/01/2014 – 00:03h | Última actualización: 28/01/2014 – 07:06h

El filósofo reivindica en ‘Mejor educados’ a los Simpson como modelo de familia para aprender a vivir la paternidad sin agobios.

Gregorio Luti

Los Simpson como modelo de familia. Esta es una de las reivindicaciones que el docente Gregorio Luri (Navarra, 1955) defiende en Mejor educados (Ed. Ariel). El libro, que recoge algunas de las ideas que Luri ha defendido en las numerosas conferencias que ha impartido a padres, pretende servir de guía para aquellos que se encuentran perdidos en el apasionante mundo de la educación. El docente y filósofo defiende la tranquilidad, la sensatez y el amor como valores fundamentales para afrontar el reto de la paternidad (y maternidad). Y sobre todo no agobiarse.

– ¿Hoy los niños están mejor o peor educados? 
Eso depende de la capacidad para desenvolverte de manera satisfactoria en el tiempo que te ha tocado vivir. Y de lo que se trata es que los niños tengan recursos para desarrollarse no en el mundo ideal que a veces querríamos sino en el real. Lo que caracteriza a la paternidad moderna es un hipersentido de la responsabilidad y los padres quieren hacerlo todo tan bien que esa tensión les impide hacerlo bien.

– ¿Qué es imprescindible para ser un buen padre o madre? 
No pretender ser un padre perfecto. Pero hay esa tensión de querer hacerlo todo bien.

– ¿Por qué? 
En primer lugar porque los hijos son el resultado de una programación. Ya no viene la cigüeña sino que las parejas cogen el calendario y deciden cuando les va bien ser padres. Y eso hace que vean incrementado su sentido de la responsabilidad. Y hay otro elemento: las posibilidades para un niño de vivir autónomamente su infancia son cada vez más reducidas. Los padres se han convertido en programadores culturales de sus hijos, buscando actividades para hacer. Y eso lleva a veces a ese sentimiento de angustia.

-… 
Y cuando los padres contemporáneos se independizan descubren que su sueldo no les da para vivir con el nivel que tenían antes. Y miran a los hijos con la preocupación de cómo vivirán ellos. Al mismo tiempo cada vez es más grande todo aquello que un niño debe aprender hasta que es adulto. El mundo se ha hecho más complejo y la responsabilidad se ha incrementado.

– Pero ¿Los padres se complican la vida más de lo que deberían? 
Lo tengo clarísimo. Por eso reivindico a los Simpson como modelo de familia (risas). Homer es un desastre de padre, pero esta familia tiene una virtud extraordinaria: no importa las veces que han metido la pata, en cada capítulo empiezan de nuevo sin llevar el registro de agravios. No cargar tus vivencias del presente con los agravios que arrastras del pasado me parece una señal de inteligencia grande.

– Cada vez nos convertimos en padres más mayores ¿Esto influye en como enfrentamos la tarea de la paternidad? 
Sí, pero cada generación tiene que hacer frente a sus propios problemas y también las buenas intenciones tienen efectos imprevistos. Te relacionas con tus hijos con las mejores intenciones y resulta que todo tiene efectos imprevistos. Y eso debería liberarnos de la convulsión teórica. Lo que nos dicen los libros, incluso éste, está muy bien pero la práctica de padres es muy puñetera porque siempre estás en fuera de juego. Y cuando crees que has entendido a tu hijo, va y cambia. Y como esto lo plantees con angustia, estás perdido.

– ¿Y cómo hay que plantearlo? 
Con ironía. Es la alternativa inteligente. Si me permites una confesión, este libro no lo habría escrito cuando mis hijos eran adolescentes porque entonces me encontraba perdido. Pero ahora que tienen más de 30 años, somos capaces de reírnos de todas las bobadas que hemos hecho. Yo el primero (risas). Si todo eso en lugar de dejarnos heridas nos ha dejado motivos para la risa quiere decir que no lo he hecho mal.

– ¿Es más difícil ser padre ahora que hace 30 años? 
Sin duda.

– ¿Por qué? 
Por varios motivos. Comparada con la de mi nieto, creo que yo tuve una infancia mucho más afortunada que la que va a tener él. Mi nieto va a tener muchos juguetes, mucha pantalla, muchas cosas, pero no va a tener la oportunidad de disponer de un pueblo y disfrutar de las cosas que tenía yo. Ahora mi hijo no puede dejar a mi nieto que salga y haga lo que quiera. Los ámbitos de autonomía de la infancia parece que han desaparecido. El progreso ha hecho del niño un dependiente total de su padre. Y eso me parece un desastre, pero es algo con lo que hay que lidiar.

– ¿No se puede hacer nada? 
Nada. Y hay otro elemento importante. Creo que mis padres y los padres de la gente de mi generación sabían que nunca eres responsable al 100 % de lo que hace tu hijo, y esa lección básica los padres de hoy la han olvidado. Los padres antiguos dirían “mira qué hijo me ha salido”, uno de hoy dirá “¡Qué he hecho yo!”. Los hijos, además de ser nuestros, son hijos de su tiempo y la influencia de su tiempo en ellos no la controlas, porque tú no creas su tiempo. Hay muchos elementos que no controlamos y eso a nuestros padres les tranquilizaba, pero a nosotros nos angustia.

-… 
Lo característico de la paternidad contemporánea es que está muy neurotizada porque está empeñada en una aventura que es absurda: hacer de la realidad un capítulo de la teoría. Creen que saben lo que hay que hacer y les gustaría encajar la realidad práctica en esa teoría. Y las cosas no funcionan así nunca. Y el sentido común es la capacidad para aprender de la práctica. Hay que tener un cierto olfato para saber por dónde van las cosas y saber aprender de tus errores con ironía.

– Hoy los padres no quieren parecerse a sus progenitores ¿Es un error? 
Sí. Nos consideramos tan listos, tan inteligentes y tan de todo que nos hemos quedado sin modelos. Y hay mucho que aprender de nuestros padres.

– ¿Por ejemplo? 
Ellos no estaban continuamente problematizando lo que habían hecho. Si habían castigado a su hijo lo habían hecho y tocaba cumplir el castigo. Los padres actuales están todo el rato dudando. Y ahora resulta que nosotros que, supuestamente, sabemos mucho más que nuestros padres, necesitamos psicólogos para que nos ayuden, terapeutas familiares… Esta apareciendo la paternidad terapéutica: necesitar un soporte externo para poder sobrellevar la neurosis de ser padre.

– ¿Qué cosas que se hacían antes estaría bien preservar? 
El mundo es distinto y, por lo tanto, los padres podían ser buenos para su tiempo pero ahora hay que buscar las formas para éste. También hay que pensar que nuestros hijos no van a aprender nada de nuestros consejos, van a aprender de nuestros ejemplos. Porque el órgano de aprendizaje de un niño no es el oído, es la vista. Y si les damos un ejemplo de neurosis, ese es el que les va a quedar.

– ¿Qué consejos puede dar a los padres? 
Que piensen que si los niños se aburren, es su problema. No puedes estar sobrecargándote porque entonces al mismo tiempo que queremos crear hijos autónomos, nos cargamos con su vida.

– ¿Cuáles son los problemas a los que se enfrenta hoy un padre a la hora de abordar la educación de sus hijos? 
Básicamente la inseguridad. Cuando aparece un problema hay que ver por qué aparece porque seguro que tiene un componente real. Y a medida que nos vamos adentrando en la sociedad del conocimiento, la cantidad de cosas que hay que saber a lo largo de la infancia y la juventud es cada vez mayor. Antes con 14 años te podías ganar la vida. Ahora ni tan siquiera con una carrera tienes garantizado nada. La incertidumbre con respecto al futuro también crea tensión en los padres.

– Hoy los padres tienen obsesión por que sus hijos tengan éxito. 
Quieren que triunfe, pero hay muchas posibilidades de fracaso. Y ese también es un componente que crea incertidumbre.

– Hace 30 años la educación de los hijos era cosa de las madres, ahora está más repartido ¿Hay diferencias entre cómo lo hace una madre y un padre?
No creo que sea así. Los padres y las madres hacían lo que creían que debían hacer para el tiempo que vivían. Y creo que lo hicieron muy bien. Ahora las madres han salido de casa y los padres no han entrado y eso crea una situación muy curiosa. Y precisamente porque se da esto, la responsabilidad educativa cada vez recae más en la escuela. Los padres no han dimitido, no me gusta esa expresión y además me parece muy injusta, pero no llegan. Y esto ha dado lugar a una cultura nueva: la cultura adolescente.

– ¿Qué es eso? 
Un fenómeno comercial porque tiene su propia música, su propia moda, sus propios gustos… Esa cultura tiene sus valores propios y con mucha frecuencia para un adolescente es más importante el modelo de referencia de uno de su generación que sus padres. Al mismo tiempo, lo que antes eran las figuras de autoridad, los abuelos, hoy ya no tienen nada que decirles. Puede ser una figura entrañable, pero el niño ya no ordena su vida en función de sus consejos. Y a medida que las madres han salido y los padres no han entrado, ves crecer la cultura adolescente.

– Los padres delegan la educación en la escuela… 
No es que deleguen, lo que pasa es que la figura paterna está desapareciendo.

– Las familias hoy desautorizan a la escuela. 
Sí. Hay una permanente puesta en cuestión. Aquello que no haces tú lo tiene que hacer otro. Y pretendes que lo asuma como a ti te gustaría asumirlo. Es absurdo. Y cuando las cosas van bien en clase, los padres se sienten orgullosos de su genialidad reproductiva, pero cuando no van bien, la culpa es del maestro.

– … 
Y hay que tener claro que la visión de tu hijo es una y la del maestro es otra. El maestro en clase tiene alumnos. Los padres son extraordinariamente buenos captando el estado emocional de sus hijos y está muy bien que sea así. Y los profesores tienen una distancia emocional con respecto a ellos y son extraordinariamente buenos evaluando el comportamiento de los chicos. La idea que se vende es que padres, maestros, etc. tenemos que ir en la misma línea. Y resulta que esto no puede ser porque la visión es distinta. La familia es un chollo psicológico extraordinario, es el único lugar en el mundo en el que nos quieren incondicionalmente por ser quienes somos. Pero el maestro no está para quererte por lo que eres, quiere lo que puedes llegar a ser.

– Un dilema de la paternidad moderna es “móvil sí o no”. 
Ya no nos podemos plantear el dilema porque si nuestro hijo no tiene su móvil tendrá el del amigo. El que debe preocuparnos es el niño que no tiene amigos y cuyas relaciones con el mundo son a través de un módem o de un móvil, el que está recluido en su habitación sin relaciones cara a cara. Es lo realmente patológico y preocupante. Pero los niños y niñas que tienen un grupo de amigos amplio y que son capaces de contarse entre ellos las cosas que hacen con el móvil o con internet, no me parece tan problemático porque el mero hecho de contar lo que haces te crea una distancia reflexiva. El mejor tratamiento de los peligros de Internet es un tratamiento indirecto: garantizar que nuestros hijos tengan amigos. Y hay otra cuestión básica: los niños no harán con el móvil cosas muy diferentes a las que hacen los adultos. Pero es cierto que los adolescentes modernos en Europa están empezando a pasar más de seis horas diarias de relación en la pantalla (televisión, móvil, ordenador, consola…) y eso, si va en detrimento de sus relaciones cara a cara, me parece muy peligroso. Hay cosas que como padre no puedes entrar a negociar porque son sagradas.

– ¿Cuáles? 
Los principales deberes de unos padres con respecto a su hijo es que cuando salgan de casa por la mañana lo haga bien dormido y alimentado. La falta de sueño es muy tóxica. Así que unos hábitos saludables no son negociables.

– De un consejo final a los padres. 
La ironía, por favor. Que no pierdan la capacidad de reírse, que no se tomen tan en serio todo. Y que vean a Los Simpson de vez en cuando. Homer será un bestia, pero cuando está en juego el amor de sus hijos, sabe que eso es valiosísimo. Y la principal obligación de una familia es preservar su amor mutuo. Y hay que olvidarse de los reproches.