POEFA (Projectes amb Oportunitat d’Èxit educatiu en Favor de l’Alumnat)

El curs passat el Departament  va obrir convocatòria per seleccionar centres de titularitat pública dependents del Departament d’Educació que vulguessin presentar un projecte escolar amb accions innovadores de suport i reforç per a la reducció i la prevenció de l’abandonament escolar prematur i el foment de la igualtat d’accés a una educació de bona qualitat en les etapes de primària i secundària obligatòria (POEFA).

Nosaltres vam presentar projecte i al setembre ens van comunicar que ens havíen concedit la subvenció. Hem rebut 12.600€ que distribuirem per tot l’alumnat de primària i secundària en la realizació de tallers i activitats que fomentin la inclusió de tot l’alumnat a l’hora que reforcin el seu procès d’aprenentatge i el seu benestar emocional.

Aquesta quantitat econòmica estarà repartida en dues modalitats:

Modalitat A: Activitats d’atenció, suport a les competencies bàsiques, orientació i reforç a l’aula. (6.300€)

Modalitat C: Millora de les competències bàsiques i de les competències en ambit social i personal.(6.300€)

Els tallers que tenim previst fer són:

-Escacs a les aules (grans i ESO).

-Taller de drons (grans i ESO).

-Taller sobre l’acompanyament de la sexualitat (5è, 6è i 1r ESO).

-Taller de matemàtica manipulativa (comunitat de mitjans).

-Taller de mindfulness (comunitat de mitjans).

-Taller de percussió corporal (comunitat de mitjans).

  • D’altres per contretar.

Totes les activitats relacionades amb el programa apareixeran publicitades tant en format cartell al centre (aula corresponent i taulell d’anuncis del centre) amb el següent logo:

I a les xarxes socials (twitter i instagram) amb el hastag #POEFA#èxiteducatiu#FSE

La duració del programa serà fin el desembre d’aquest any 2021.

Per la realització de les activitats us farem arribar una autorització expressa per a cada infant abans de l’inici de la mateixa.

Si teniu qualsevol dubte podeu contactar amb la direcció de l’escola.