TEATRE

Un dia ens va  venir a veure un grup de teatre a l’escola : Teatre Sidral.