Activitats per millorar l’expressió escrita a 6è

Aquesta setmana hem fet diferents activitats relacionades amb l’escriptura a 6è. Per parelles, hem escrit contes inventats i originals, tenint en compte tots els aspectes necessaris per fer un bon escrit. També per parelles hem corregit la redacció d’un company per tal de veure el punts forts i els punts a corregir a l’hora d’escriure. Tots aquests exercisis ens ajuden a millorar la nostra escriptura i ser més conscients d’aspectes relacionats amb ella com la coherència, l’adequació, la cohesió, la presentació i la correcció ortogràfica.

Aquí podeu veure algunes fotos mentre treballàvem.