TRETS MADURATIUS

CICLE INICIAL (nens i nenes de 6 a 8 anys)

 • Tenen una activitat mental força intensa i activa, més del que semblaria.
 • El desenvolupament de la personalitat és molt important i sobretot el paper de l’adult. (pares, germans, mestres,..)
 • Depenen molt de la conversa per poder establir contactes, relacions socials i també per aclarir els propis pensaments. És molt important que tinguin al voltant bons referents i persones amb qui poder parlar.
 • Comencen a desenvolupar un sentit ètic, és a dir comencen a discriminar entre el bo i el dolent en els altres companys i en ells És molt important que aprenguin a respectar les normes.
 • Comencen a ser un veritable membre del grup familiar, preparat per acceptar algunes responsabilitats domèstiques: ordenar l’habitació, començar a fer el llit,, fer algun encàrrec,…

 

CICLE MITJÀ (nens i nenes de 8 a 10 anys)

 • Pot llegir ja per pròpia iniciativa.
 • Expressa verbalment allò que pensa i sent.
 • Pot reflexionar sobre les coses, buscar el per què i arribar a la comprensió lògica de les coses.
 • Comença a ser capaç de posar-se en el lloc de l’altre.
 • Se sent més responsable de les seves accions i també de les seves coses.
 • Es mostra més vergonyós i no li agrada desvestir-se davant els altres.
 • A casa ha de ser autosuficient , pot fer-se el llit, banyar-se, recollir el seu plat…
 • Domina millor les seves emocions davant dels altres.
 • Mostra gran curiositat, per exemple per la informació de tipus sexual.
 • Per contribuir a la seva maduresa, es fomentarà el desig de fer-se adult i de reafirmar-se com persona.

 

CICLE SUPERIOR (nens i nenes de 10 a 12 anys)

 • Comencen a fomentar-se els grups mixtos per interessos sexuals.
 • Va apareixent un sentit crític enfront els adults
 • Cada vegada es van separant més de l’opinió famíliar i l’afectivitat es centra en el grup, el qual adquireix una importància vital.
 • Hi ha un progres en la capacitat d’anàlisi, es desenvolupa la reflexió, la crítica, la discussió, la conversa…
 • És important que es senti competent en algunes àrees i activitats, encara que altres per les seves habilitats li suposin algun problema i li facin sentir inferior. La interacció social en aquesta etapa és fonamental, sentir-se integrat en el grup, que forma part d’ell.
 • El pensament del nen/es és més organitzat. Es consoliden els coneixements i habilitats apresos en els cicles anteriors.
 • Es sistematitza la lògica concreta ajudant l’alumne/a a actuar mentalment de forma més segura, ràpida i eficaç.