INFORMACIÓ I CONTACTE

Direcció: c/ Esparreguera 3, Abrera. CP 08630 (Google Maps)
Telèfon: 93 519 40 04
Correu electrònic: a8067132@xtec.cat
 

Horari d’atenció de l’equip directiu

Direcció                   Dijous d’11:30h a 12:30h i Divendres de 15:00h a 16:00h.
Cap d’estudis          Dimarts d’11:30h a 12:30h.
Secretària                Dilluns de 9:00h a 10:00h