Projecte Escolar Jocs de pati

Els dijous a la tarda els alumnes de P4, P5 i C. Inicial realitzen el Projecte Esportiu “Jocs de Pati”. És un Projecte que permet als nostres alumnes aprendre, practicar i gaudir de tots aquells jocs que sempre s’han jugat als patis de les nostres escoles i que malauradament s’han anat perdent. Tenim el suport de l’Ajuntament del Prat i la participació del monitoratge del Consell Comarcal Esportiu del Baix Llobregat.
Amb aquest Projecte es vol aprofitar tot el potencial pedagògic que té el joc, treballar la cohesió dels grups i respectar els companys i les normes. D’aquesta manera es recuperen jocs que han anat passant de generació en generació i que els alumnes podran posar en pràctica en el seu temps d’esbarjo.