Dictation Race Competition

We practise spelling, pronunciation, oral comprehension, vocabulary and reading comprehension with running dictations.

We enjoyed a lot.

Practiquem l’ortografia, la pronunciació, la comprensió auditiva, el vocabulari i la comprensió lectora amb les carreres de dictats.

Hem gaudit molt.