Normes d’Organització i Funcionament

Aquestes són les NOFC, les Normes d’Organització i Funcionament del nostre centre escolar.
Doneu-hi un cop d’ull.