EDITORIALS

 

                                                                                                                                                                                                    

Curs Llibres  / Quaderns Editorial
P5 Innovamat Innovamat Education
1r Tot tallers 1 

Llengua catalana 

Text Galera
Tot tallers 1 

Lengua castellana

Text Galera 
Innovamat  Innovamat Education
Anglès.                                   

Tiger 1 Pb Pack (ebook)

Macmillan
2n Tot tallers 2

Llengua catalana 

Text Galera 
Tot tallers 2

Lengua castellana

Text Galera 
Innovamat  Innovamat Education
Anglès.              

Tiger 2 Pb  PK (ebook)              

Macmillan

 

Curs Llibres  / Quaderns Editorial
3r Tot tallers 3

Llengua catalana 

Text Galera 
Tot tallers 3

Lengua castellana

Text Galera 
Innovamat  Innovamat Education
Tiger 3 Ab A Pk(-sKills tr) Macmillan
Tiger 3 Pb N/E Macmillan
4t Tot tallers 4

Llengua catalana 

Text Galera 
Tot tallers 4

Lengua castellana

Text Galera 
Innovamat  Innovamat Education
Tiger 4 Ab A Pk (-sKills tr) Macmillan
Tiger 4 Pb N/E (llibre) Macmillan

 

Curs Llibres  / Quaderns Editorial
Tot tallers 5è

Llengua catalana 

Text Galera 
Tot tallers 5è

Lengua castellana

Text Galera 
Innovamat  Innovamat Education
Medi ciències socials i ciències naturals Vicens Vives
Tiger 5 Ab A Pk (-sKills tr) Macmillan
Tiger 5 Pb N/E Macmillan
Tot tallers 6è

Llengua catalana 

Text Galera 
Tot tallers 6è

Lengua castellana

Text Galera 
Innovamat  Innovamat Education
Medi Ciències socials i ciències naturals Vicens Vives
Tiger 6 Ab A Pk (-sKills tr) Macmillan
Tiger 6 Pb N/E Macmillan