AMBIENTS

El curs 16-17 vam encetar, amb ganes i molta il•lusió, una nova proposta metodològica d’ AMBIENTS, per tal de millorar certs aspectes en el procés d’aprenentatge dels nostres alumnes.

Així doncs, un matí a la setmana modifiquem la dinàmica de les classes, adequant cada espai (les aules d’infantil i l’aquari) a una temàtica concreta, amb uns materials específics i una organització de l’espai diferent en cadascun d’ells, amb l’objectiu que els nens i nenes puguin experimentar, manipular i ser creatius.

Alhora, volem fomentar:

  •  El gust per aprendre i les intel•ligències múltiples, deixant-los escollir l’ambient que prefereixen.
  •  El treball en equip i l’aprenentatge entre iguals, barrejant els tres cursos i tenint a cada ambient alumnes amb edats diverses.
  • La creativitat i la iniciativa, deixant els materials al seu abast i deixant que els utilitzin amb autonomia.
  • L’expressió oral, proposant activitats on es produeixin diferents diàlegs que enriqueixin el seu vocabulari.
  • Les habilitats socials, flexibilitzant la intervenció educativa i potenciant l’autonomia en la resolució de conflictes.

D’aquesta manera, doncs, pretenem donar un pas endavant en l’educació dels vostres fills/es.

https://www.calameo.com/books/002436676b0476b6f9105