La granja

Es faria una sortida a una granja escola amb els alumnes de P4.  La mestra tutora crearia el bloc i amb l’ajut dels alumnes es triaria el nom del bloc. Per fer-ho es podria visualitzar altres blocs de la mateixa categoria.

Es demanaria la col·laboració dels pares i mares disponibles per acompanyar-nos a la sortida i serien els encarregats de fer les fotos.

Les fotos es penjarien en un àlbum web picassa obert als pares del grup classe i per triar les fotos que es penjarien al bloc es faria la visualització de l’album a l’aula i entre l’alumnat es faria la tria.

Els nens i nenes de l’aula farien una circular per les families on s’explicaria la creació del bloc , on es pot veure i els familiars podrien posar-hi algun comentari.