SERVEIS

Serveis extraescolars

 • Acolliment matinal ( de les 8 h a 9 h del matí)
 • Menjador escolar  ( de 12’30 h a 15’30h)
 • Activitats extraescolars ofertades per l’AMPA i segons la planificació de cada curs escolar .Actualment es fa :
  – Escoles esportives – Natació
  – Tallers de dibuix – Patinatge
  – Taller de dansa urbana
 • Altres activitats :
  – Celebració de Festes Tradicionals
  – Participació en activitats solidàries
  – Subvenció de sortides escolars
  – Organització d’activitats i sortides per a les
  famílies associades, xerrades,…
  • Projecte de Socialització de llibres de text i materials

Serveis educatius externs

 • Psicopedagogia (EAP) quinzenal
 • Logopèdia (CREDA) quan és necessari
 • Assistent Social (EAP) quan és necessari
 • CSMJ
 • CEE Esperança